22/10/2014

Нови ЗАБРАНИ от МнМ!

НАРЕДБА ЗА МАНТИИТЕ НЕВИДИМКИ
В сила от 15.10.2014г.

 Чл.1. Министерството на Магията на Великобритания забранява продажбата на Мантии Невидимки на лица под 17 години (т.е. на лице, които нямат навършено пълнолетие);

 Чл.2. Министерството на Магията на Великобритания стриктно контролира вносът и продажбата на Мантии Невидимки - Всички вносители и търговци трябва да имат специално разрешително от Министерството на Магията за търговия с Мантии Невидимки.

 Чл.3. Министерството на Магията на Великобритания изисква всяка внесена в страна  Мантия Невидимка да бъде регистритана и всеки краен купувач да получава сертификат за притежание от продавача.

 Чл.4. Министерството на Магията на Великобритания изисква от всеки, който притежава Мантия Невидика в настоящия момент да я регистрита в Министерството на Магията в Отдел по Международно Магьоничеко Сътрудничество Зала №354, където ще му бъде издаден сертификат за притежание.

 Чл.5. Министерството на Магията на Великобритания ще изземе всяка Мантия Невидимка от човека, който я притежава и използва без сертификат за притежание и той ще бъде подведен под отговорност.

 Чл.6. В Разрешителното за Търговия с Мантии Невидимки ще бъде вписано:
1. Наименованието на фирмата на Вносителя/Търговеца;
2. Трите имена на Вносителя/Търговеца;
3. Наименованието на Стоката (Мантии Невидимки)

 Забележка: Разрешителните трябва да се подновяват веднъж годишно;
Продажбата на Мантии Невидимки без разрешително се счита за престъпление.

 Чл.7. В Сертификата за Притежание на Мантия Невидимка ще бъде вписано:
1. Наименованието на фирмата на Вносителя/Търговеца, което издава Сертификата;
2. Трите имена на Вносителя/Търговеца, който издава Сертификата;
3. Трите имена на Новият Притежател на Мантията Невидимка;
4. Наименованието на Стоката (Мантия Неивдимка);

 Забележка: Ако Сертификатът за Притежание бъде изгубен трябва да се обадите възможно най-бързо в Министерството на Магията в Отдел по Международно Магьоничеко Сътрудничество Зала №354 където ще му бъде издаден нов сертификат за притежание след заплащането на глоба от 100 галеона.

No comments: